Felanmälan

Förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Nordstaden AB.
Telefon: 08-32 40 60
Mail: Kundtjanst@nordstaden.se

Föreningen tekniska förvaltning sköts av Fastighetshjälpen AB
Felanmälan: info@fastighetshjalpen.se
Telefon: 08-6028400 (vardagar 8.00-10.00)

Felanmälan

Vid händelse av icke akuta fastighetsärenden kontaktas Fastighetshjälpen AB via deras kundtjänst på telefon eller mail ovan.

Fastighetsjour (akuta ärenden)

Vid händelse av akuta fastighetsärenden kontaktas jouren på följande telefonnummer: 0709-203090

Exempel på allvarliga fel där du ska kontakta jouren:
– Krossad glasruta med risk för personskador eller inbrott
– Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder
– Stopp i avloppet som riskerar vattenskada

I det fall förvaltaren kallas ut och du själv är vållande alternativt du själv står som lagligt ansvarig kan du som bostadsrättsinnehavare/hyresgäst debiteras kostnaden.

Felanmälan hissen

Ibland händer det dessvärre att hissen stannar, kontrollera gärna följande innan du felanmäler direkt till
Aseka: 08-400 207 11

1. Kontrollera att det inte ligger grus i spåret för hissdörrarna som gör att den inte stänger korrekt.
2. Kontrollera om du kan försiktigt kan stänga/öppna dörrarna manuellt för att den ska komma igång.
3. Ring direkt till Aseka för snabbare hisservice.