Kontakt

Styrelse 2022 – 2022

Ordförande: Johan Hagbarth
Kassör: Eva Johansson
Ordinarie: Johan Kvarby
Ordinarie: Simon Lindström Åsell

Suppleant: Mariusz Augustynowicz
Suppleant: Simone Rabel Wall

Kontakta styrelsen: fleminggatan49@gmail.com

Postadress:
c/o Nordstaden AB
Storgatan 45
171 52 Solna


Valberedning
Ida Kvarby
Barbro Mellström