Kontakt

Styrelse 2021 – 2022

Ordförande: Johan Hagbarth
Kassör: Hanna Wörnert
Ordinarie: Eva Johansson
Ordinarie: Nils Rygaard

Suppleant: Mariusz Augustynowicz
Suppleant: Simone Rabel Wall

Kontakta styrelsen: fleminggatan49@gmail.com

Postadress:
c/o Nordstaden AB
Storgatan 45
171 52 Solna


Valberedning
Johan Kvarby
Barbro Mellström