Kalender

Styrelsemöten

Sker var tredje vecka.

Städdag

Våren eller hösten 2020.

Årsmöte

Sker under september månad.