Avi som e-faktura

Sedan årsskiftet går det att anmäla sig för e-faktura avseende betalning av hyra/avgift. Medlem/hyresgäst söker efter betalningsmottagare Nordstaden Stockholm AB hos sin Internetbank.

Lämna ett svar