Fasadprojektet – Etapp 2

Vi arbetar vidare enligt plan vad gäller fasad- & balkongarbeten mot gården. Arbetet med att resa ställningar har påbörjats.
För de närmaste veckorna ser tidplanen ut som följer:
v. 12-13 Resning av ställning.
v. 14 Nedknackning av puts, demontage räckesbeklädnad och avdelare på balkongerna.
v. 15 Preliminär start av nedbilning balkonger.

Som tidigare sagts räknar vi med att bli klara till försommaren. Låt oss hoppas att det som sker runtomkring oss inte påverkar detta.

Kontakter gällande projektet:
Stark Fasadrenovering Markus Cederberg på tel 070-612 43 09 marcus.cederberg@starkfasad.se
eller
vår projektledare på Stadens förvaltning Henrik Hildemo henrik.hildemo@stadensforvaltning.se
vid akuta frågor tel 070-820 00 83