Förslaget till nya stadgar är nu beslutade.

På extrastämman den 20 april röstade en enhällig stämma för styrelsens förslag till nya stadgar.

Detta var den andra stämman i följd att rösta för förslaget.
Dessa anmäls nu till Bolagsverket för registrering.

De nya stadgarna finns här samt protokoll finns följande sida.